Josep-Maria Terricabras Esquerra Republicana de Catalunya Els Verds | Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu

Esquerra pregunta a la Comissió pels CIEs i per les discriminacions per motiu de raça a l’Estat espanyol

notícies 21 març 2018

Coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial, els eurodiputats per Esquerra Republicana, Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé, han presentat dues preguntes escrites a la Comissió Europea (CE) en relació als CIEs (Centres d’Internament d’Estrangers) i al racisme a l’Estat espanyol.

En la primera, exposen les conclusions de la visita que Grup de Treball sobre Afrodescendents de les Nacions Unides va fer a l’Estat espanyol el passat mes de febrer, en què es denuncia – com també havia assenyalat Amnistia Internacional – que els CIEs funcionen a la pràctica com a presons, posant en perill la salut mental dels reclusos; que es barreja immigrants que han comès algun delicte amb d’altres que només han comès una falta administrativa; i que les condicions no són les adequades*. En aquest sentit, recorden que el comissari Avramopoulos es va comprometre en una resposta del passat de 30 maig adreçada als dos eurodiputats** que “si es justificaven suficientment les denúncies d’ús indegut de fons europeus**, la CE no dubtaria a prendre les mesures processals necessàries”. En el Reglament (UE) núm. 516/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, pel qual es crea el Fons d’Asil, Migració i Integració, es disposa que «els Estats membres han de vetllar perquè les accions que rebin suport en el marc del Fons s’executin respectant plenament els drets fonamentals i el respecte de la dignitat humana». Per això, pregunten a la CE si considera que l’Estat espanyol compleix amb el reglament i amb les garanties contra la detenció sistemàtica incloses en la directiva de retorn; i també si complirà la seva paraula i adoptarà mesures processals contra l’Estat espanyol.

Racisme a l’Estat espanyol

En la segona, Terricabras i Solé plantegen que en l’informe sobre la situació a l’Estat espanyol publicat el passat 27 de febrer per la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància – que forma part del Consell d’Europa*** -, i el Grup de Treball de l’ONU sobre Afrodescendents, han publicat les seves avaluacions de la situació a l’Estat espanyol. En elles, destaquen fets tan greus com laidentificació per motius de raça dels afrodescendents; les expulsions col·lectives i el retorn en frontera d’immigrantsirregulars; la manca de dades i d’una organització independent que treballi per promoure la igualtat de tracte; la discriminació dels immigrants en la reforma del sistema sanitari de 2012; o la institucionalització del racisme per part del candidat a les eleccions municipals del Partit Popular a Badalona el 2011, després que arribés a l’alcaldia.

Per això, els eurodiputats pregunten a la Comissió si és conscient que tots aquests fets vulneren diversos articles del Consell Europeu de Drets Humans, directives comunitàries i del Tractat de Funcionament de la UE, a més del principi fundacional de la UE de respecte als drets humans; i si pensa instar l’Estat espanyol a acabar amb aquestes discriminacions per motiu de nacionalitat o raça.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22705&LangID=E

** http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-001105&language=ES

*** https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Spain/ESP-CBC-V-2018-002-ENG.pdf

_dimecres, 21 març 2018 notícies

Subscriu-te al meu butlletí

i assabenta’t de totes les últimes novetats des d’Europa

2018 © Tots els drets reservats · Avís legal · Política de privacitat
NEORG