Josep-Maria Terricabras Esquerra Republicana de Catalunya Els Verds | Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu

Avís legal

Titularitat
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular d’aquesta pàgina web és Esquerra Republicana de Catalunya, partit inscrit al Registre de Partits Polítics, en data 2 d’agost de 1977, en el foli 208, tom I del Llibre d’Inscripcions, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 166, amb CIF núm. G-08678120, telèfon 934 536 005, a/e: josep-maria.terricabras@ep.europa.eu.

Condicions d’ús de la pàgina web
Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

Privadesa de les dades
En compliment de l’establert a la LOPD, l’enviament voluntari de les dades personals, inclosa l’adreça de correu electrònic, suposa el consentiment del remitent per que Esquerra Republicana les tracti de forma automatitzada. Les seves dades quedaran emmagatzemades en un fitxer automatitzat titularitat d’Esquerra Republicana de Catalunya que té per finalitat realitzar la gestió dels contactes via web. Si vols exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició regulats a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, només cal que adreci un escrit a: josep-maria.terricabras@ep.europa.eu

Esquerra es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l’àmbit i les finalitats especificades en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Esquerra es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

Política de cookies (galetes)
Esquerra Republicana de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés al lloc web d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’usuari consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

1. Definició i funció de les cookies
Una cookie (galeta) és un fitxer que es descarrega a l’ordinador de l’usuari en accedir a determinades pàgines web. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web, i permeten en posteriors accessos, entre altres funcions, utilitzar opcions de continguts o disseny escollides anteriorment, i obtenir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari.

2. Tipus de cookies que utilitza aquesta pàgina web
Cookies pròpies pel funcionament de la pàgina web. Aquest tipus de cookies permeten que l’usuari interactuï per l’espai web utilitzant totes les seves funcions.
Cookies de tercers o d’anàlisi. Aquest tipus de cookies permeten quantificar el nombre d’usuaris i de visites a un lloc determinat. Aquestes dades estadístiques de la navegació a les pàgines web permeten millorar la composició dels espais web i l’oferta dels serveis.

3. Forma de desactivar o eliminar les cookies
Les persones usuàries poden permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip, mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. A continuació s’inclouen els vincles per gestionar cookies en els navegadors més rellevants:

En el supòsit de no acceptació de les cookies, és possible que la pàgina web o algunes de les seves funcionalitats no funcionin correctament.

4. Informació sobre les dades obtingudes
La informació obtinguda per les cookies és tractada exclusivament per Esquerra Republicana de Catalunya mitjançant el servei Google Analytics. Per accedir a les condicions legals de Google Analytics pots clicar aquí.

Condicions d’ús de la pàgina web
Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial
Són titularitat d’Esquerra Republicana de Catalunya els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web esquerra.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon a Esquerra l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització d’Esquerra Republicana de Catalunya, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.
Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquesta pàgina web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

Reserva de drets
Esquerra Republicana de Catalunya explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, Esquerra s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa d’Esquerra Republicana de Catalunya. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

Condicions de registre d’usuari

Exclusió de responsabilitat
Esquerra no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

Esquerra no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i pàgines externes.

Esquerra no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.
Esquerra no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris
Les persones usuàries de la pàgina web d’Esquerra podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda a la pàgina web d’Esquerra són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Esquerra no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web d’Esquerra, i per tant, Esquerra queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

Continguts
Les persones usuàries de la pàgina web d’Esquerra podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que amb independència de què aquests continguts siguin publicats, Esquerra no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts a la pàgina web d’Esquerra seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor d’Esquerra. En el moment de carregar o publicar continguts a la pàgina web d’Esquerra, l’usuari o usuària està atorgant a favor d’Esquerra una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats a la pàgina web d’Esquerra.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. Esquerra no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant Esquerra queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per la pàgina web d’Esquerra) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a Esquerra utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa d’Esquerra.

L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a Esquerra la llicència indicada en aquest apartat.

Quan Esquerra tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits de contingut estipulats i podrà eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

Subscriu-te al meu butlletí

i assabenta’t de totes les últimes novetats des d’Europa

2018 © Tots els drets reservats · Avís legal · Política de privacitat
NEORG